3.6 C
NOVI SAD
среда, април 1, 2020

NA DANAŠNJI DAN

1702. - Objavljene su prve novine na engleskom jeziku The Daily Courant u Londonu. 1851. - Prvi put izvedena Verdijeva opera "Rigoleto", u Veneciji. 1913. - Velika Britanija i Nemačka postigle sporazum o granicama afričkih kolonija Nigerije i Kameruna. 1917. - Prvi...
241. p. n. e. - Rim porazio Kartagu u bici kod Egatskih ostrva, čime je završen Prvi punski rat. 1528. - U Beču kao jeretik na lomači splajen Baltazar Hubmajer, jedan od vođa austrijskih baptista. 1629. - Engleski kralj Čarls I...
074. - Boreći se protiv kršenja celibata, papa Grgur III naredio ekskomunikaciju svih oženjenih rimokatoličkih svećenika. 1230. - Bitka kod Klokotnice: Bugarski car Jovan Asen II nanosi težak poraz solunskom caru Teodoru Anđelu. Bugarska postaje vodeća sila na Balkanu, a...
1447. - Tomaso Parentucelli postao je papa Nikola V. 1480. - U Toledu potpisan sporazum kojim je Španija priznala portugalsko osvajanje Maroka, a Portugalija se odrekla pretenzija prema Kanarskim ostrvima. 1521. - Ferdinand Magellan i njegova posada postali su prvi Europljani...
1496. - Engleski kralj Henri VII primio u službu italijanske pomorce Đovanija i Sebastijana Kabota kako bi za englesku krunu otkrili nove zemlje. Njih dvojica 1497. stigla do Severne Amerike. 1684. - Nemačka, Poljska i Venecija u Lincu formirale Svetu...
852. - Knez Trpimir izdaje svoju Povelju, u kojoj se naziva "vladarom Hrvata po Božjoj milosti" - prva je to isprava u kojoj se spominje hrvatsko ime: sebe naziva knezom Hrvata, a svoju državu državom Hrvata. 1152. - Fridrih I...
1431. - Gabriel Condulmer postao je papa Eugen IV. 1799. - Okončana je rusko-osmanska opsada Krfa predajom francuskog garnizona. 1808. - Francuske trupe pod komandom maršala Žoašen Mire zauzele Madrid. 1820. - Američki Kongres je usvojio kompromis iz Misurija. 1845. - Florida je...
537. - Ostrogoska vojska kralja Vitigesa je počela opsadu Rima. 986. - Luj V je postao kralj Franaka. 1458. - Jirži Podjebradski je izabran za kralja Bohemije. 1807. - Američki Kongres je usvojio zakon o zabranu uvoza robova, kojim je van zakona...
364. - Oficiri rimske vojske u Nikeji proglasili su Valentinijana I za rimskog cara. 1525. - Španski osvajač Ernan Kortes pogubio poslednjeg astečkog cara Kuautemoka. 1784. - John Wesley, sveštenik Engleske Crkve, osnovao je prvu Metodističku Crkvu. 1825. - Rusija i Velika...
380. - Rimski car Teodozije izdaje edikt Cunctos populos kojim je nikejsko verovanje postalo službena religija Rimskog Carstva. 1397. - Održan Krvavi sabor u Križevcima. Pristalice kralja Žigmunda Luksemburškog na prevaru pobile većinu hrvatskog plemstva. 1560. - Engleska i Lordovi kongregacije...