3.2 C
NOVI SAD
sreda, februar 5, 2020
Izostanci iz škole i kašnjenje na časove boljka su obrazovnog sistema u Srbiji.Dok su ranije učenici bežali sa po jednog časa, danas je postao trend da se ne ide u školu, dan ili dva, kada su zakazani pismeni zadaci,...
Fakultet za inženjerski menadžment u Novom Sadu organizovao je po 11. put takmičenje za sve maturante iz Vojvodine pod nazivom „FIMEK nagrađuje znanje“. U okviru ovog takmičenja srednjoškolci iz cele Vojvodine imaju mogućnost da provere svoje znanje, ali i...
Na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije dodeljeno je 65 diploma studentima koji su uspešno završili studije.Direktor škole Slobodan Živkucin istakao je da je ovo veliki uspeh i za školu i za njene studente, te dodao...
Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu danas je 400 studenata primilo diplome nakon završenih osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija. Prema rečima direktora ove škole Branka Savića, veliki je uspeh to što je 400 mladih danas...
U svetlu trenutnih dešavanja u vezi primene-zabrane plastičnih kesa, ispred akreditovane Laboratorije za ambalažu i pakovanje, kao Imenovanog tela za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti sa tehničkim i drugim zahtevima koji se odnose na plastične polietilenske kese tzv. treger kese sa...